«Κουρεμένα» ενοίκια: Προκαταβολή αποζημίωσης και τον Απρίλιο

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Συνεχίζεται η προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών και για τα μισθώματα μηνός Απριλίου – Μηδενικά ενοίκια και τον Ιούνιο. 

  Οι εκμισθωτές ακινήτων θα πρέπει να την υποβάλουν τη δήλωση Covid στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι αύριο Παρασκευή 14 Μαΐου. Αυτό αφορά και στους εκμισθωτές έχουν ήδη έχουν λάβει την αποζημίωση για τα «κουρεμένα» ενοίκια Μαρτίου. Διαφορετικά, η Εφορία θα τους ζητήσει τα χρήματα που τους έδωσε πίσω.

  Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση COVID για τον μήνα Μάρτιο 2021 στη σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μέχρι τις 14 Μαΐου 2021.

  Οι προϋποθέσεις

  • Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
  • Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
  • Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
  • Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Απρίλιο και τέλος, να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.