Αρχική Δήμοι Καλαμάτα: Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση συστημάτων GIS

Καλαμάτα: Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση συστημάτων GIS

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την υποβολή πρότασης για συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας, στο Πρόγραμμα «Ενεργειακή παρακολούθηση & υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος κτιρίων & εγκαταστάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή.

Η υποβολή πρότασης αφορά στην πρόσκληση του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2019» του Πράσινου Ταμείου.

«Η ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας και η διάχυση του πνεύματος εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι μέρος των πολιτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ενός φαινομένου που εξελίσσεται ραγδαία και συνιστά μία από τις μεγαλύτερες απειλές του πλανήτη και της ζωής σε αυτόν.

Στόχος της Ε.Ε και των κρατών μελών της είναι έως το 2030, η εκπομπή των ρύπων του CO2 να έχει μειωθεί κατά 40% τουλάχιστον», όπως τονίζεται.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι, ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχοντας στο Σύμφωνο Δημάρχων, ως το σημαντικότερο φορέα της Ε.Ε για την εφαρμογή πολιτικών αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, έχει σε υπηρεσιακό τουλάχιστον επίπεδο αποκτήσει τεχνογνωσία καλών πρακτικών υψηλού επιπέδου για τον σχεδιασμό ανάλογων δράσεων.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης όλων των ενεργοβόρων καταναλωτών του Δήμου, είναι μεταξύ των άλλων, επιλογή που θα συμβάλλει στην επίτευξη του πιο πάνω στόχου.

Ως ένα βήμα είναι και η υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ενεργειακή παρακολούθηση & υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος κτιρίων & εγκαταστάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», που θα υλοποιηθεί από το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2019» του Πράσινου Ταμείου.

Με την έγκριση της πρότασης, στο Δήμο Καλαμάτας θα εγκατασταθεί μια Ψηφιακή Πλατφόρμα στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα καταχωρούνται όλα τα ιστορικά στοιχεία των ενεργειακών καταναλωτών, καθώς και οι καταναλώσεις αυτών σε πραγματικό χρόνο.

Η χρήση της εφαρμογής θα βοηθήσει το Δήμο Καλαμάτας στο σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής βελτίωσης των κτηρίων και των εγκαταστάσεων, που θα αποσκοπούν στο να μειωθούν οι καταναλώσεις, το ενεργειακό κόστος, καθώς και το ανθρακικό τους αποτύπωμα.

Οι υποχρεώσεις που θα αναλάβει ο Δήμος, στο πλαίσιο του έργου, θα είναι η υποστήριξη της ομάδας έργου στη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για την καταχώρηση τους στην ψηφιακή πλατφόρμα, καθώς και στην υποστήριξη λειτουργίας της πλατφόρμας με υπαλλήλους του, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας του έργου.