Αρχική Εργασιακά Η πρόκληση των ψηφιακών αλλαγών στην εργασία

Η πρόκληση των ψηφιακών αλλαγών στην εργασία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
βεβαίωση μετακίνησης

Την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιοποίησης στον κόσμο της εργασίας μέσω της υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ζητεί ο ΣΕΒ, επισημαίνοντας ότι λόγω και της πανδημίας COVID-19 είναι κρίσιμη όσο και αναγκαία η ψηφιακή προσαρμογή των εργαζομένων αλλά και των συστημάτων οργάνωσης της εργασίας.

Σε ειδική έκδοση, ο σύνδεσμος αναφέρεται εκτενώς στην ευρωπαϊκή συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και κατανόηση των ευκαιριών και προκλήσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού και στον από κοινού ορισμό ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης. Μέσω της συμφωνίας, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους ενθαρρύνονται, καθοδηγούνται και υποστηρίζονται, προκειμένου να σχεδιάσουν μέτρα για την αξιοποίηση των ευκαιριών, μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στον κόσμο της εργασίας, και την ενθάρρυνση ανάπτυξης μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και εκπροσώπων τους.

Η συνεχής διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οποία συμμετέχει ενεργά ο ΣΕΒ, ως προς «το μέλλον της εργασίας», είναι από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον σύνδεσμο, το θέμα έχει τεθεί με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2018 και πλέον, ενόψει των νέων διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της επόμενης ΕΓΣΣΕ, ανοίγεται ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας καθώς, όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ, η απαραίτητη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα επιτευχθεί μέσω της ανάκαμψης των επιχειρήσεων, της βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων και της μέγιστης δυνατής διασφάλισης της απασχόλησης στις σημερινές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, ο σύνδεσμος προτείνει οι σχετικές διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν στην υιοθέτηση μιας συμφωνίας κατ’ αρχάς σε εθνικό επίπεδο.