Η Κομισιόν δικαιώνει τον νόμο Κ. Πιερρακάκη για τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα

Η Κομισιόν με απάντηση της σε ερώτηση ευρωβουλευτών ουσιαστικά δικαιώνει το νόμο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη αναφορικά με την εγκατάσταση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, απαντώντας σε ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ κ.κ. Κώστα Παπαδάκη και Λευτέρη – Νικολάου Αλαβάνου, για το συγκεκριμένο ζήτημα:

Κομισιόν: Τι απαντά για τον νόμο Πιερρακάκη σχετικά τα παραρτήματα ξένων  πανεπιστημίων στην Ελλάδα - BusinessNews.gr

“Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την ανάγκη τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας για το εμπόριο υπηρεσιών (GATS) για την ελευθερία εγκατάστασης, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις του Χάρτη που αφορούν την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ελευθερία για την ίδρυση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ελευθερία επιχειρηματικής δραστηριότητας”, κάνοντας ρητή αναφορά στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2020 για την περίπτωση της Ουγγαρίας.

Την ίδια απόφαση επικαλούνται, όπως είναι γνωστό και πολλάκις εκτέθηκε δημοσίως στην συζήτηση για την ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, πολλές από τις γνωμοδοτήσεις συνταγματολόγων (Βενιζέλος, Σκουρής, Μανιτάκης, Αλιβιζάτος κ.λ.π.), οι οποίοι τόνιζαν τη συνταγματικότητα της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Η απάντηση αυτή της Κομισιόν θα μπορούσε να θεωρηθεί μιας μορφής πρόκριμα για τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που του τεθεί σχετικό προδικαστικό ερώτημα από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της κυρίας Ιβάνοβα, χαιρετίζει επίσης την πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να επικυρώσει την Σύμβαση της Λισαβόνας.

Η Σύμβαση διασφαλίζει τα δικαιώματα των φοιτητών, στο πλαίσιο της διακρατικής κινητικότητας, μέσω μίας βελτιωμένης αναγνώρισης των πτυχών τους.

Η σχετική απάντηση της κυρίας Ιβάνοβα έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το Άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, καθώς η ΕΕ συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ποιότητας και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για όλους ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και, εάν χρειαστεί, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους.

Η Επιτροπή δεσμεύεται να ενισχύσει την αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων στο εσωτερικό της ΕΕ και εργάζεται με τα κράτη μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς για να διασφαλίσει την αυτόματη αναγνώριση των προσόντων εντός της ΕΕ, με βάση τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τους υπουργούς Παιδείας το 2018 και το 2023.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόθεση της Ελλάδας να επικυρώσει τη Σύμβαση της Λισαβόνας για την Αναγνώριση 3. Αυτή, διασφαλίζει τα δικαιώματα των φοιτητών στο πλαίσιο της διακρατικής κινητικότητας μέσω μιας πιο εξορθολογισμένης αναγνώρισης των διπλωμάτων.

Η Διαδικασία της Μπολόνιας είναι μια εθελοντική διακυβερνητική διαδικασία 49 χωρών, που ξεπερνά τα όρια της ΕΕ, η οποία καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση (EHEA) το 2010.

Οι χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια επιδιώκουν να εκπληρώσουν ένα σύνολο κοινών δεσμεύσεων που διευκολύνουν τη διακρατική συνεργασία και κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ποιότητας και της αναγνώρισης των ακαδημαϊκών μονάδων. Οι δραστηριότητές της δεν σχετίζονται με την εισαγωγή ή τα δίδακτρα των φοιτητών.

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία 4, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την ανάγκη τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS) για την ελευθερία εγκατάστασης, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις του Χάρτη σχετικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ελευθερία ίδρυσης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ελευθερία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις