ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «ένοπλους υπαλλήλους ασφάλειας και προστασίας». Επιθυμητά, θα γίνουν 97 προσλήψεις, 82 στο βαθμό SC 1 και 15 στο βαθμό SC 2.

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στις Βρυξέλλες και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρεις τόπους εργασίας: τις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο. Η πρόσληψη στον βαθμό SC 2 θα γίνει κατά κύριο λόγο από το Κοινοβούλιο στο Λουξεμβούργο. Οι ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας διατηρούν ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον για το προσωπικό, τους επισκέπτες, τους προσκεκλημένους και τα κτίρια πραγματοποιώντας περιπολίες και παρακολουθώντας τις κτιριακές εγκαταστάσεις και το προσωπικό. Γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο τρόπο ποικίλες επικίνδυνες καταστάσεις. Είναι σε θέση να ενεργούν γρήγορα για να ανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης και αναφέρουν κάθε ύποπτη συμπεριφορά και συμβάν.

Οι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διαδικασίες που θεσπίζονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις αρμόδιες αρχές. Αποτρέπουν τη δημιουργία καταστάσεων που απειλούν την ασφάλεια χάρη στην ψυχραιμία τους και την ικανότητά τους να αξιολογούν ύποπτες ή δύσκολες καταστάσεις. Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν στο Συμβούλιο μπορεί επίσης να κληθούν να εργάζονται εκ περιτροπής ως μέλη ομάδας σε κέντρο ασφάλειας (τηλεόραση κλειστού κυκλώματος (CCTV) και έλεγχος πρόσβασης). Οι υπάλληλοι καλούνται να πραγματοποιούν αποστολές στο εξωτερικό.Προθεσμία εγγραφής: 2 Οκτωβρίου 2018 στις 12.00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.