Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν σφοδρό καύσωνα, προκαλώντας ανάγκη για άμεση κινητοποίηση. Ως αποτέλεσμα, οι δήμοι και οι περιφερειακές αρχές σε όλη την επικράτεια έχουν αναστείλει τη λειτουργία των σχολείων την Τετάρτη και την Πέμπτη. Παράλληλα, στο δημόσιο τομέα εφαρμόζονται μέτρα τηλεργασίας. Ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου, υπάρχει η πιθανότητα τα μέτρα να παραταθούν μέχρι και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα για την προστασία της υγείας των δημόσιων υπαλλήλων, ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή όχι. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν

α) την υιοθέτηση τηλεργασίας,

β) την παροχή ειδικών αδειών, ή

γ) την ευελιξία στο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε ειδικές οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων από την υπερβολική ζέστη. Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται σε όλους τους εργοδότες και περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα ο κλάδος των delivery, καθώς και ειδικές διατάξεις για τη δυνατότητα τηλεργασίας σε συγκεκριμένους εργαζόμενους.

Καύσωνας: Προστατευτικά μέτρα για τους εργαζομένους


Μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου καιρού για τον καύσωνα, το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε αυστηρή σύσταση προς τους εργοδότες να λάβουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη μείωση του χρόνου εργασίας ή/και την αναστολή των εργασιών κατά τις ώρες αιχμής (12:00 – 17:00), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση των εργαζομένων.

Η μη συμμόρφωση με τις ανωτέρω οδηγίες μπορεί να επιφέρει την επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ειδικές Οδηγίες για τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη


Στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 38°C.

Τι θα ισχύσει για τις υπηρεσίες delivery


Αν εφαρμοστεί το μέτρο της διακοπής των υπηρεσιών διανομής, θα παραμείνει διαθέσιμη η δυνατότητα οι πελάτες να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους απευθείας από το κατάστημα (takeaway). Επιπλέον, θα επιτρέπεται η διανομή με οχήματα ιδιωτικής χρήσης, με την προϋπόθεση ότι αυτά διαθέτουν κλιματισμό και δεν είναι δίκυκλα.

Εξαιρέσεις από την παύση εργασιών

Η αναστολή εργασιών δεν ισχύει για δραστηριότητες που αφορούν ζωτικής σημασίας και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Αυτές περιλαμβάνουν υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμό, αεροπορικές μεταφορές, καθώς και θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται όλα τα άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αναφέρονται στην εγκύκλιο 34666/03.06.2024.

Βαρύτατα πρόστιμα

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης, η Επιθεώρηση Εργασίας θα επιβάλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Διευκολύνσεις για τους εργαζομένους

Στις περιοχές που πλήττονται από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, όπως η Αττική, η Ανατολική Στερεά, η Ανατολική Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, οι εργοδότες μπορούν να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ οποιαδήποτε αλλαγή στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, διευκολύνοντας έτσι τους εργαζομένους.

Είναι κρίσιμο να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων εν μέσω των αυξανόμενων θερμοκρασιών. Η συνεργασία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων είναι το κλειδί για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις του καύσωνα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Περιφέρεια Κρήτης: Κλειστά τα φαράγγια από Τετάρτη έως Παρασκευή

Στην Κρήτη, επιβάλλεται απαγόρευση πρόσβασης σε φαράγγια και άλλες επικίνδυνες διαδρομές από Τετάρτη έως Παρασκευή, προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση των περιπατητών σε κίνδυνο ζωής.

Κλιματιζόμενοι χώροι στην Περιφέρεια Αττικής

Στην Αττική, θα λειτουργούν κλιματιζόμενοι χώροι και θα υπάρχει γραπτή ενημέρωση προς όλους τους αρμόδιους φορείς για τον επερχόμενο καύσωνα και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Υπουργείο Εργασίας: Οδηγίες για την προστασία των εργαζομένων

Το Υπουργείο Εργασίας, με την Εγκύκλιο 34666/6.6.2024 (ΑΔΑ: ΡΓ1Ν46ΝΛΔΓ-ΩΟ6), παρέχει οδηγίες για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι εργαζόμενοι επιβαρύνονται ιδιαίτερα λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών και των συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως η σωματική εργασία και η χρήση προστατευτικού ρουχισμού.

Ιδιαίτερη επιβάρυνση παρατηρείται:

  • Σε υπαίθριες εργασίες (π.χ. οικοδομές, οδικά έργα).
  • Σε εργασίες σε κλειστούς χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν επιπλέον θερμικές επιβαρύνσεις από υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και ακτινοβολούμενη θερμότητα (π.χ. χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, μαγειρεία).
  • Στις χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. μεταφορά βαρέων αντικειμένων, οικοδομικών υλικών).

Κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Υποχρεώσεις των εργοδοτών κατά τον καύσωνα

Ιδιωτικός τομέας:

  • Κλιματιζόμενοι χώροι: Οι εργοδότες πρέπει να διαμορφώνουν χώρους εργασίας με κλιματισμό.
  • Διαλείμματα: Οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης.
  • Προγραμματισμός εργασιών: Εκτέλεση εργασιών με υψηλή θερμική καταπόνηση, κατά το δυνατόν, σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών.
  • Μείωση ή παύση εργασίας: Μείωση ή παύση εργασιών σε θερμικά επιβαρυμένους χώρους όπως μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγεία κ.λπ.
  • Χώροι διαλείμματος: Δημιουργία κατάλληλων χώρων διαλείμματος εξοπλισμένων με σύστημα κλιματισμού, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφάλειας, τον Ιατρό Εργασίας και εκπροσώπους των εργαζομένων.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις