Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) δικαιώνει απόλυτα τους γιατρούς του ΕΣΥ, κρίνοντας τις διατάξεις βάσει των οποίων καταβάλλονταν οι μισθοί τους από το 2017 έως το 2022 ως αντισυνταγματικές. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπό την προεδρία της Ιωάννας Κλάπα-Χριστοδουλέα, αποφάσισε ότι οι διατάξεις του μνημονιακού νόμου που καθόριζαν αναδρομικά από 01/01/2017 τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και τα ωρομίσθια εφημεριών γιατρών του ΕΣΥ, στο πλαίσιο θεσμοθέτησης νέου ειδικού μισθολογίου, είναι ανίσχυρες και ανεφάρμοστες.

«Με τα δεδομένα που ίσχυαν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του νόμου 4472/2017, ο επαναπροσδιορισμός των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ, λαμβανόμενος αθροιστικά, μετά τις προηγηθείσες μειώσεις του εισοδήματός τους με νομοθετήματα της προηγούμενης περιόδου της οικονομικής κρίσης, έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για διεκδικήσεις και από άλλες εργασιακές ομάδες που αμοίβονται με ειδικά μισθολόγια. Η Ολομέλεια έκρινε επίσης ότι οι διατάξεις του νόμου 4472/2017 παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας, και για το διάστημα που ίσχυσαν αναδρομικά από 1/1/2017. Σύμφωνα με την απόφαση, για τους γιατρούς του ΕΣΥ έπρεπε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου 3205/2003, όπως ίσχυαν πριν από τις περικοπές που επιβλήθηκαν από τους νόμους 4093/2012 και 4472/2017.

Ο δικηγόρος των γιατρών του ΕΣΥ, Ιωάννης Τουτζιαράκης, που χειρίστηκε την υπόθεση τόσο το 2022 όσο και τώρα, δήλωσε ότι «οι νομοθέτες επαναλαμβάνουν πεισματικά τα ίδια σφάλματα και διατηρούν σε ισχύ τις παράνομες διατάξεις των προηγούμενων, με τις οποίες επιβλήθηκαν αντισυνταγματικές περικοπές αποδοχών».

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις