Η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίζει τη στεγαστική κρίση με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Το πρόγραμμα “Σπίτι μου” επαναλαμβάνεται με νέες προϋποθέσεις και προτεραιότητες, ενώ έχει ειδικό πρόγραμμα για τους στρατιωτικούς.

Αναμένεται η δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το πρόγραμμα “Κοινωνικής Αντιπαροχής”, το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου για παροχή κατοικίας με χαμηλό ενοίκιο και την κατασκευή νέων διαμερισμάτων με τη συμμετοχή ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Κατά το φθινόπωρο, αναμένεται η δημιουργία του νέου προγράμματος “Σπίτι μου” με έναν προϋπολογισμό 2 δισ. Ευρώ.

Πριν το τέλος του καλοκαιριού, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, θα ενεργοποιήσει μια ιστοσελίδα που θα περιλαμβάνει όλες τις δράσεις της κυβέρνησης για τη στεγαστική πολιτική, μαζί με την πρόοδό τους. Αυτό θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να εντοπίσουν και να υποβάλλουν αιτήσεις για τα προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Πρόγραμμα Κοινωνικής Αντιπαροχής

Στο πλαίσιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα εργασίας για την κατάρτιση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το πρόγραμμα “Κοινωνικής Αντιπαροχής”. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην αξιοποίηση της αδρανούς ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου προς όφελος της κοινωνίας, παρέχοντας κατοικίες με χαμηλό ενοίκιο.

Η δράση περιλαμβάνει την ανέγερση 2.500 κατοικιών για 5.000 νέους, ηλικίας έως 39 ετών, προσφέροντάς τες σε προσιτές τιμές μέσω μοντέλων όπως το ενοίκιο, η αγορά, ή το “rent to own”. Η δράση αυτή δεν επιβαρύνει οικονομικά το Δημόσιο.

Η υπουργός Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνει ότι εντοπίστηκαν 1.650 ακίνητα του Δημοσίου για κοινωνική χρήση, ενώ η προτεραιότητα είναι η κατασκευή κοινωνικών κατοικιών.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα διαχειρίζεται το πρόγραμμα, έχοντας ως προίκα 11 οικόπεδα εντός σχεδίου και χρηματοδότηση 1,034 δισ. ευρώ για την ψηφιοποίηση και ανάπτυξη της δημόσιας περιουσίας. Επιπλέον, εντοπίστηκαν και άλλα κατάλληλα οικόπεδα για αξιοποίηση, καθώς και διαμερίσματα και γραφεία που θα διατεθούν για κοινωνική χρήση.

Πρόγραμμα ανακαίνισης και διάθεσης 100 διαμερισμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε συνεργασία µε τους Δήµους

Στο πλαίσιο συνεργασίας με τους Δήμους, προγραμματίζεται η ανακαίνιση και διάθεση 100 διαμερισμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στην Αθήνα, θα ανακαινιστούν 70 διαμερίσματα σε συνεργασία με την Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Α.Ε.), με συνεργασία και τον Δήμο Αθηναίων. Οι δικαιούχοι θα είναι ιδιοκτήτες κενών διαμερισμάτων και έχουν καθοριστεί τα κριτήρια για τη συμμετοχή τους.

Στη Θεσσαλονίκη, θα ανακαινιστούν 30 διαμερίσματα, κυρίως από το δημοτικό και δημόσιο στεγαστικό απόθεμα, με την επίβλεψη της Μείζων Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ Α.Ε.). Έχει δημοσιευθεί ο διαγωνισμός για την επιλογή εργολάβου και αναμένονται οι προσφορές μέχρι το τέλος του μήνα.

Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμοι 24 χώροι δημοσίων κτιρίων και διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι περνούν στη διαχείριση της ΜΑΘ Α.Ε. και αναμένεται η έναρξη της ανακαίνισής τους μετά την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων.

Σπίτι μου ΙΙ

Στο φθινόπωρο αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις του νέου προγράμματος “Σπίτι μου II”, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρόγραμμα αυτό θα χρηματοδοτηθεί από τα δάνεια ύψους 17,7 δισ. που έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και μπορεί να φτάσει τα 2 δισ. ευρώ με τη συμβολή εμπορικών τραπεζών ή ακόμη και με μια νέα φάση του προγράμματος. Αυτή η αλλαγή χρήσης κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπει επίσης την ακύρωση άλλων συμφωνημένων δράσεων.

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα “Σπίτι μου II” περιλαμβάνουν διεύρυνση των δικαιούχων, με την αύξηση του ορίου ηλικίας έως τα 50 έτη και τη διεύρυνση του εισοδηματικού κριτηρίου. Η χρηματοδότηση θα φτάνει έως το 90% και θα υπάρξει ειδική πρόνοια για τρίτεκνους και πολύτεκνους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μηδενικού επιτοκίου και πλήρους κάλυψης από το κράτος. Επίσης, τα ακίνητα που θα επιλεγούν μπορεί να είναι παλαιότητας λιγότερο από 15 έτη.

Ανακαινίζω- Ενοικιάζω

Η κυβέρνηση προτείνει την αύξηση της επιδότησης για το πρόγραμμα “Ανακαινίζω-Ενοικιάζω” κατά 1.000 ή 1.500 ευρώ, φτάνοντας έτσι τα 5.500 ευρώ από τα σημερινά 4.000 ευρώ, με παρέμβαση της κυβέρνησης. Αυτή η ενέργεια αποσκοπεί στην ανακαίνιση και τη διάθεση 12.500 κενών κατοικιών. Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη πρόκειται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, καθώς μέχρι τώρα οι αιτήσεις είναι λιγότερες από 1.500. Η αύξηση της επιδότησης θα ισχύει αναδρομικά και θα καλύψει όλες τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί από την έναρξη της σχετικής πλατφόρμας τον Απρίλιο.

Οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να προκαταβάλλουν το 50% των δαπανών, και για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα, οι επιδοτούμενες δαπάνες θα καλύπτουν λειτουργικές επισκευές και εργασίες ανακαίνισης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, το ακίνητο θα πρέπει υποχρεωτικά να εκμισθωθεί για τουλάχιστον τρία χρόνια σε ιδιώτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ.

Στέγαση στρατιωτικών

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κατοικιών για τους στρατιωτικούς, με στόχο να κατασκευαστούν χιλιάδες νέες κατοικίες εντός δεκαετίας. Η πρώτη φάση του προγράμματος, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το 2027, περιλαμβάνει 54 συγκροτήματα κατοικιών με 13 διαμερίσματα το καθένα, συνολικά δηλαδή 702 νέα διαμερίσματα, με προϋπολογισμό περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε 5 πόλεις της Θράκης και 13 νησιά του Αιγαίου, περιοχές με εθνική σημασία και περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών, ενώ στα νησιά, όπου το κόστος κτήσης είναι ιδιαίτερα υψηλό, αποτελεί ιδιαίτερη προτεραιότητα.

Στέγαση δημοσίων υπαλλήλων

Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους δήμους, εξετάζει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης κενών ακινήτων για να αντιμετωπίσει το επείγον πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες δημόσιοι υπάλληλοι που τοποθετούνται στα νησιά. Αυτό γίνεται μέσω συντονισμένης προσπάθειας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με κτίρια που είναι διαθέσιμα σε όλη την Ελλάδα, όπως δημοτικά καταστήματα, παλιά σχολεία και ακόμα αστυνομικά τμήματα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι, δάσκαλοι, καθηγητές, αστυνομικοί και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που δραστηριοποιούνται σε ευαίσθητους τομείς θα μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία χωρίς το βάρος των υψηλών ενοικίων.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέες επεμβάσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με στόχο τον περιορισμό τους. Οι περιορισμοί αυτοί δεν θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλες τις περιοχές της χώρας, αλλά θα επικεντρωθούν εκεί όπου υπάρχουν τα πιο σοβαρά προβλήματα ως προς τη δυσκολία εύρεσης κατοικίας και το υψηλό επίπεδο των ενοικίων. Αυτό θα βοηθήσει στην απελευθέρωση κατοικιών για μακροχρόνιες μισθώσεις.

Πρόγραµµα «ΚΑΛΥΨΗ»

Το πρόγραμμα «Κάλυψη», που έχει ήδη εφαρμοστεί με τη διάθεση 1.000 κατοικιών σε ευάλωτους, αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών στον τομέα της στέγασης της κυβέρνησης. Εγκρίθηκε με τον νόμο 5006/2022 και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 25-39 ετών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και δεν διαθέτουν ιδιόκτητο κατοικία.

Πρόγραµµα «Στέγαση και Εργασία» για τους αστέγους

Το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί ως συμπλήρωμα στις δημόσιες πολιτικές για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην εξάλειψη της έλλειψης στέγης.

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Ανακαινίζω» για νέους έως 39 ετών

Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους” απευθύνεται στη νέα γενιά, ηλικίας από 18 έως 39 ετών, και προσφέρει επιδοτήσεις έως και 22.500 ευρώ για εργασίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και ανακαίνισης κατοικιών. Η επιδότηση κυμαίνεται από 50% έως 90% ανάλογα με το εισόδημα του νέου και την περιοχή της επιλεγμένης κατοικίας.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις