Αρχική Χωρίς κατηγορία Γυμναστές προσλαμβάνει ο Δήμος Πετρούπολης

Γυμναστές προσλαμβάνει ο Δήμος Πετρούπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην κάλυψη 5 κενών θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρά σε άμεσο χρόνο ο Δήμος Πετρούπολης. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν  οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και η διάρκεια σύμβασης θα είναι 12μηνη.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόριά σας». Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Πετρούπολης. Σημειώστε, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.