Αρχική Συμβασιούχοι Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» για το Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας, προκηρύσσει μία θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή ανοσολογία με έμφαση στους μηχανισμούς ανάπτυξης και λειτουργίας έμφυτων Τ λεμφοκυττάρων».

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Μέχρι 15/01/2021

Επικοινωνία:
210 9656310-1

Δείτε την προκήρυξη εδώ.