Εποχικοί: 8 συμβάσεις στο Δήμο Κηφισιάς

0
16

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/11/2020-13/11/2020

Επικοινωνία:
213 2007186, 213 2007153, 213 2007155, 213 2007189

Δείτε την προκήρυξη εδώ.