Εποχικοί: 21 προσλήψεις στο Δήμο Καισαριανής

0
35

Ο Δήμος Καισαριανής ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι ενός ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στις κάτωθι ειδικότητες:

15 εργαζόμενοι-ες καθαρισμού σχολικών μονάδων ΥΕ
4 εργάτες-τριες καθαριότητας ΥΕ
2 οδηγοί με δίπλωμα Γ’ – Δ’ κατηγορίας ΔΕ

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού του Δήμου Καισαριανής (Δημαρχείο – Βρυούλων 125 & Κλαζομενών Τ.Κ 16121 Καισαριανή) και θα κατατίθενται αποκλειστικά στην είσοδο του Δημαρχείου Καισαριανής στο 1Ο όροφο επί της οδού Βρυούλων) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, η με e-mail (προτιμητέο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή [email protected]

Δείτε την προκήρυξη εδώ.