Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 5 θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας

Εποχικοί: 5 θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και
να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ναυπλίου 57, Τ.Κ. 22132, Τρίπολη, απευθύνοντάς την στην
Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Αικατερίνης Αγγελοπούλου
(τηλ. επικοινωνίας: 2713 610105).

 

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την προκήρυξη