Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 17 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης

Εποχικοί: 17 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ2 ΔΕ. ΥΕ ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ1 ΠΕ. ΤΕ. ΑΙΤΗΣΗ