Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 12 θέσεις εργασίας στο Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου

Εποχικοί: 12 θέσεις εργασίας στο Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

9 άτομα

3 άτομα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 10-05-2021 έως 14-05-2021.