Αρχική ΑΣΕΠ Eποχικοί: 12 Προσλήψεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά

Eποχικοί: 12 Προσλήψεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη του έργου με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης