Αρχική Παιδεία Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στις επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchise)

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στις επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchise)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησαν απο χθες Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, τα πρώτα τμήματα των προγραμμάτων κατάρτισης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)» με δικαιούχο τον Ελληνικό Σύνδεσμο Franchise τα οποία θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, εκτός ωραρίου εργασίας.

Στην ανακοίνωση του ο Ελληνικός Σύνδεσμος Franchise, σε αυτό το πρώτο στάδιο, θα λειτουργήσουν 8 τμήματα των 25 ατόμων (200 ωφελούμενοι στο σύνολ;o τους) τα οποία αφορούν τα δύο από τα τρία θεματικά αντικείμενα: τη Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise και την Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising. Το τρίτο εκπαιδευτικό αντικείμενο αφορά τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise.

Η Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)» αφορά σε συνολικά 1.200 ωφελούμενους.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Franchise προσκαλεί εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι υποψήφιοι ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο πρέπει να είναι:

– Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα «Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise» και «Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising».

– Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό αντικείμενο «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise».

Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση χορηγείται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης (400,00 ευρώ/80 ώρες).

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.