Αρχική Ασφάλιση Έναντι σύνταξη: Πώς θα δοθούν τα 384 ευρώ και τις πρέπει να...

Έναντι σύνταξη: Πώς θα δοθούν τα 384 ευρώ και τις πρέπει να προσέξετε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αιτήσεις για προκαταβολή σύνταξης 384 ευρώ σε δύο πλατφόρμες θα πρέπει να υποβάλουν αρχικά οι περίπου 100.000 εν αναμονή συνταξιούχοι που δεν παίρνουν κανένα ποσό σύνταξης και στη συνέχεια οι νέοι συνταξιούχοι.

Οι παλαιότεροι που έχουν ήδη κάνει αίτηση συνταξιοδότησης θα κληθούν σε λίγες μέρες να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr συμπληρώνοντας μόνον:

α) τον αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής τους αίτησης συνταξιοδότησης,

β) τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN),

γ) σε περίπτωση σύνταξης λόγω θανάτου, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του θανόντος.

Με τα στοιχεία αυτά θα πληρωθούν τα 384 ευρώ της έναντι σύνταξης και τα αναδρομικά για κάθε μήνα από τότε που υπέβαλαν αίτηση και εφόσον δεν έχουν λάβει καμία σύνταξη. Από τις 100.000 αιτήσεις, οι 15.000 είναι χωρίς σύνταξη πάνω από 2 χρόνια, που σημαίνει ότι θα πληρωθούν αναδρομικά πάνω από 9.200 ευρώ.

Πληρωμές

Οι προκαταβολές και τα αναδρομικά θα πληρωθούν τον Απρίλιο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έθεσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.

Οι νέοι από εδώ και στο εξής συνταξιοδοτούμενοι θα συμπληρώνουν και θα δηλώνουν ότι επιθυμούν την προκαταβολή σύνταξης σε ειδικό πεδίο της αίτησης συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ, μέχρι να εκδοθεί η προσωρινή σύνταξη και στη συνέχεια η οριστική.

Η απόφαση

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, οι βασικότερες ρυθμίσεις για την προκαταβολή σύνταξης είναι οι ακόλουθες:

1 Το ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης χορηγείται χωρίς να ακολουθούνται οι διαδικασίες έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης. Η χορήγηση του ποσού πιστοποιείται με την έκδοση βεβαίωσης μέσω του e-ΕΦΚΑ. Η βεβαίωση χορήγησης προκαταβολής δεν συνεπάγεται δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής συνταξιοδότησης και δεν συνιστά συνταξιοδοτική απόφαση.

2 Η απόφαση ισχύει για τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του πρώην ΝΑΤ. Εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου γιατί παίρνουν ως προκαταβολή σύνταξης το 50% του μισθού εντός δύο μηνών από την παραίτηση.

3 Οσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος δικαιούνται 384 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής τής αίτησης το 67ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ φορέα κύριας ασφάλισης ή το 62ο έτος της ηλικίας τους και 20 έτη ή 6.000 ημέρες ασφάλισης. Οσοι έχουν κλείσει τα 62 με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή είναι κάτω των 62 αλλά πληρούν προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν παίρνουν ως προκαταβολή 360 ευρώ.

4 Οσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται 384 ευρώ.

5 Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου λαμβάνουν 384 ευρώ εφόσον είναι σύζυγοι και 384 ευρώ επιπλέον για τους λοιπούς δικαιούχους, (τέκνα) σε ίσα μέρη.

6 Δεν χορηγείται η προκαταβολή όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές πάνω από 20.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ ή πάνω από 15.000 ευρώ στο ΕΤΑΑ και πάνω από 6.000 ευρώ στον ΟΓΑ. Αν οι οφειλές πέσουν στα όρια αυτά, χορηγείται προκαταβολή. Τυχόν οφειλές του ασφαλισμένου στον e-ΕΦΚΑ δεν θα παρακρατούνται από το ποσό της προκαταβολής, αλλά από τα ποσά της προσωρινής και οριστικής σύνταξης. Δεν χορηγείται προκαταβολή όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (E.E.) ή των διακρατικών συμβάσεων.

Προσοχή: Οπως λέει η απόφαση, για αυτούς που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και έχουν ηλικία από 62 έως 67 έτη ελέγχεται μόνο (και αρκεί να διαπιστωθεί) η συνδρομή της ηλικίας και των ετών ασφάλισης.

7 Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις (άτομα κάτω των 62 ετών, αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου) ελέγχεται η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από οποιονδήποτε πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ.

8 Σε όλες τις περιπτώσεις, η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων. Τα αναγκαία έγγραφα ή στοιχεία, όπως ημερομηνία γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη θανάτου, απόφαση ποσοστού αναπηρίας κ.ά., αντλούνται χωρίς συμμετοχή του αιτούντος και χωρίς προσκόμισή τους σε φυσική μορφή.

  1. Οταν εκδοθεί προσωρινή ή οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, τότε η προκαταβολή σύνταξης συμψηφίζεται με τα αναδρομικά ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου