Αρχική Παιδεία Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στον Δημόσιο Τομέα»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στον Δημόσιο Τομέα»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και επτά διακεκριμένα πανεπιστήμια και ένα Ερευνητικό Κέντρο από επτά ευρωπαϊκές χώρες διοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στον Δημόσιο Τομέα’. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Πληροφοριακών Συστημάτων, Επικεφαλής Υπηρεσιών Πληροφορικής και στελέχη του δημοσίου τομέα από όλο τον κόσμο, η συμβολή των οποίων για την εισαγωγή της ψηφιακής καινοτομίας στον Δημόσιο τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν εκ βάθρων την κοινωνία και την οικονομία και έχουν καταστήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών όρο επιβίωσης για όλα τα κράτη ανά τον πλανήτη. Η αναμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού και αποδοτικού κράτους σε συνθήκες οικονομικής στενότητας και συνεχούς περιστολής των δημοσίων δαπανών είναι εφικτή μόνο μέσα από τις νέες πρωτόγνωρες δυνατότητες που δίνονται με την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής και την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στις κρατικές διοικητικές δομές με πολλαπλά οφέλη για τις κοινωνίες που υπηρετούν αλλά και σοβαρές επιπτώσεις αν δεν υλοποιηθούν με γοργούς ρυθμούς.

Συγκεκριμένα στη διοργάνωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος συμμετέχουν: το Πανεπιστήμιο KU Leuven(Βέλγιο), το Πολυτεχνείο RWTH Aachen και το Ινστιτούτο Fraunhofer/FIT (Γερμανία), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Ελλάδα), το Gdańsk University of Technology (Πολωνία), το Delft University of Technology (Ολλανδία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (Σουηδία) και το Danube University Krems (Αυστρία),

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 10 έως 13 Οκτωβρίου 2017 με την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Θεματικές ενότητες

Κατά τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος δεκαέξι (16) ομιλητές από έντεκα (11) χώρες θα καλύψουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών, στρατηγικές/πλαίσια/πρακτικές διαλειτουργικότητας, ανάλυση δεδομένων και επιχειρησιακή ευφυία
 • Ανοιχτή Διακυβέρνηση και Ανοιχτά Δεδομένα
 • Καινοτόμες Τεχνολογίες στον Δημόσιο Τομέα
 • Προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η αναλυτική ατζέντα του Προγράμματος είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ihu.edu.gr/ciotraining.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Πληροφοριακών Συστημάτων, Επικεφαλής Υπηρεσιών Πληροφορικής και στελέχη του δημοσίου τομέα από όλο τον κόσμο.

Σημαντικές ημερομηνίες

Διεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 10-13 Οκτωβρίου 2017

Λήξη προθεσμίας εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: 15 Σεπτεμβρίου 2017

Εγγραφή

Για να παρακολουθήσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, παρακαλούμε να κάνετε προ-εγγραφή μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ihu.edu.gr/ciotraining. Η λήξη προθεσμίας εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι 15 Σεπτεμβρίου, εκτός αν καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις. Οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο τηλέφωνο +30 2131306410.

Κόστος – Βεβαίωση Παρακολούθησης

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής/παρακολούθησης στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες όμως θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από όλα τα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οργανωτική Επιτροπή

 • Βασίλειος Περιστέρας, Επίκουρος Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Επιστημονικός Συντονιστής, Ελλάδα
 • Joep Crompvoets, Καθηγητής ‘Διαχείρισης Πληροφοριών στο Δημόσιο Τομέα’, Πανεπιστήμιο KU Leuven, Βέλγιο
 • Stefan Decker, Διευθυντής του Ινστιτούτου Fraunhofer FIT, Καθηγητής, Πολυτεχνείο RWTH Aachen, Γερμανία
 • Tomasz Janowski, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη Διοίκηση και Επισκέπτης Καθηγητής, Gdańsk University of Technology, Πολωνία; Επισκέπτης Καθηγητής, Danube University Krems, Αυστρία
 • Marijn Janssen, Καθηγητής Πληροφορικής και Διακυβέρνησης, Delft University of Technology, Ολλανδία
 • Βασίλης Κουλόλιας, Διευθυντής του eGovlab, Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Σουηδία
 • Δημήτριος Τσιμάρας, Υπεύθυνος – Συντονιστής Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Ελλάδα

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο www.ihu.edu.gr/ciotraining ή στο Facebook.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι παράλληλη δραστηριότητα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Data Science, MSc in Information and Communication Technology Systems, MSc in e-Business and Digital Marketing, MSc in Mobile and Web Computing, MSc in Communications and Cybersecurity που προσφέρει η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.