Αρχική Εποχικοί Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών: 77 συμβάσεις 5μηνης διάρκειας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών: 77 συμβάσεις 5μηνης διάρκειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 77 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών ΔΕ Φύλαξης ημερησίων, ΔΕ φύλαξης νυχτοφυλάκων, ΥΕ βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 11 Δεκεμβρίου, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στα τηλέφωνα: 210 9238724 (εσωτ 207 – 209)
Δείτε την προκήρυξη εδώ