Αρχική ΑΣΕΠ AΣΕΠ: 11 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

AΣΕΠ: 11 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 21-9-2022 έως 30-9-2022.