Αρχική Παιδεία Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απο το Πανεπιστήμιο Πατρών

Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών απο το Πανεπιστήμιο Πατρών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών οργανώνει και λειτουργεί δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, με τίτλο: “Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική”.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της δικτυακής πύλης:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Τρεις συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
  • Γραπτή έκθεση με λόγους συμμετοχής στο ΠΜΣ και γενικότερους στόχους (επιστημονικοί, επαγγελματικοί)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως 20 Νοεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610969500, 2610969501 και secretary@chemeng.upatras.gr