ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αρνητικά έκπληκτοι μένουν αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς προβληματισμό τους έχει προκαλέσει το γενονός των συνεχών μειώσεων, που υφίστανται ξαφνικά οι καθαρές μηνιαίες αμοιβές τους.

Οι μειώσεις αυτές, οι οποίες οφείλονται στις αναδρομικές χρεώσεις εισφορών υπέρ ανέργων και υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας, στις αναδρομικές αυξήσεις των κρατήσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών και στις οριζόντιες περικοπές των επιδομάτων παραγωγικότητας, γίνονται τις τελευταίες ημέρες ακόμη μεγαλύτερες για τους υπαλλήλους που χρωστούν στο δημόσιο, καθώς η εφορία -εφαρμόζοντας κατά γράμμα την υφιστάμενη νομοθεσία- προχωρά σε κατασχέσεις σημαντικού μέρους των μισθών τους προκειμένου να εξασφαλίσει την είσπραξη των οφειλομένων.
Τους τελευταίους μήνες χιλιάδες υπάλληλοι και λειτουργοί του δημοσίου διαπιστώνουν ότι τα καθαρά ποσά των μισθών που πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους έχουν συρρικνωθεί σε επίπεδα που σε πολλές περιπτώσεις θυμίζουν μισθούς… Βουλγαρίας, σε ποσά της τάξεως των 100 έως 600 ευρώ. Οι πρωτοφανείς αυτές μειώσεις των μισθών οφείλονται, καταρχάς, στο γεγονός ότι αυτή την περίοδο οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών εφαρμόζουν ταυτόχρονα και αναδρομικά ορισμένα μέτρα του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής που είχαν ψηφιστεί από τη Βουλή τον περασμένο Ιούλιο και προβλέπουν:

  • Την επιβολή κρατήσεων 3% υπέρ ανέργων και υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας επί των συνολικών αποδοχών αναδρομικά από τη 1-1-2011.
  • Την αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών αναδρομικά από τη 1-7-2011, λόγω της πρώτης μείωσης του αφορολογήτου ορίου από τις 12.000 στις 8.000 ευρώ.
  • Την περικοπή των επιδομάτων παραγωγικότητας (κινήτρων απόδοσης κλπ.) κατά ποσοστά 10%-50% αναδρομικά από τη 1-7-2011.

Οι μειώσεις αυτές -αν και προσωρινές λόγω της αναδρομικότητας των παραπάνω μέτρων- συνδυάζονται σε πολλές περιπτώσεις και με επιπλέον κρατήσεις που επιβάλλονται στους υπαλλήλους για την εξόφληση δόσεων στεγαστικών δανείων που έχουν λάβει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Στις περιπτώσεις αυτές, η -έστω και προσωρινή- συρρίκνωση των καθαρών αποδοχών είναι πολύ μεγαλύτερη. Τα ποσά που πιστώνονται στους λογαριασμούς μισθοδοσίας έχουν υποχωρήσει ακόμη και σε διψήφια επίπεδα.

Τι συμβαίνει με όσους έχουν χρέη στο δημόσιο 

Στη χειρότερη θέση, ωστόσο, βρίσκονται πλέον όσοι υπάλληλοι χρωστούν αυτή την περίοδο ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Από τις ήδη συρρικνωμένες αποδοχές των υπαλλήλων αυτών η εφορία κατάσχει πλέον σημαντικά ποσά, τα οποία υπολογίζονται μέχρι και στο 25% των συνολικών ονομαστικών καθαρών αποδοχών, προκειμένου να διασφαλίσει την είσπραξη των οφειλομένων.
Συγκεκριμένα, με εντολή του υπουργείου Οικονομικών οι εφορίες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν σε μεγάλη έκταση το μέτρο των κατασχέσεων μισθών και ουσιαστικά αποσπούν σημαντικά τμήματα από τις ήδη κουτσουρεμένες αποδοχές πολλών δημόσιων υπαλλήλων που έχουν φορολογικές οφειλές.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών:

  • Το μέτρο των κατασχέσεων μισθών δεν είναι καινούργιο αλλά προβλέπεται εδώ και πολλά έτη από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του μέτρου είναι ο μηνιαίος μισθός να είναι μεγαλύτερος των 1.000 ευρώ και το εναπομείναν, μετά την κατάσχεση, υπόλοιπο του μισθού να μην είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.
  • Αυτή την περίοδο η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου θα είναι εντατική, καθώς το υπουργείο επιθυμεί να εξασφαλίσει με κάθε μέσο την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών για να ενισχύσει τα έσοδα του προϋπολογισμού.

Το ποσοστό 25% που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο το οποίο μπορεί να κατασχεθεί δεν υπολογίζεται στο εναπομείναν μετά τις προσωρινές σημαντικές μειώσεις ποσό του μισθού αλλά στο συνολικό ονομαστικό ποσό. Έτσι, αυτό που κατάσχεται αντιστοιχεί σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του υπολειπόμενου διαθέσιμου μισθού.

Με πληροφορίες απο makthes.gr