ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη 43 κενών οργανικών θέσεων ετοιμάζονται να προσλάβουν δύο δημόσιοι φορείς, το νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ και ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ). 

Σύμφωνα με το ένθετο “ΕΡΓΑΣΙΑ+” της εφημερίδας “Έθνος”  τα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί εδώ και καιρό έλαβαν πρόσφατα την έγκριση από πλευράς υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αναμένεται σύντομα να κλείσουν τον κύκλο των υπολοίπων εγκρίσεων προκειμένου να σταλούν στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και να εκδοθούν οι σχετικές προκηρύξεις.

Αναλυτικότερα, το Νοσηλευτικό Ιδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) που υπάγεται στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας ζητά να προσλάβει 32 εργαζομένους εκ των οποίων 2 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 11 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 19 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το προσωπικό που ζητείται αφορά στις εξής ειδικότητες νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού:

 • 2 ΠΕ Νοσηλευτικής
 • 10 ΤΕ Νοσηλευτικής
 • 1 ΤΕ Παρασκευαστών
 • 15 ΔΕ Νοσηλευτικής
 • 2 ΔΕ Παρασκευαστών
 • 2 ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) ζητά συνολικά 11 άτομα εκ των οποίων τα έξι είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, τρεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και δύο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υπάγονται στους εξής κλάδους και ειδικότητες:

 • 3 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 • 2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
 • 1 ΤΕ Πληροφορικής
 • 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • 1 ΔΕ Υδραυλικών
 • 1 ΔΕ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • 1 ΠΕ Δικηγόρων με εμμισθη εντολη