Αρχική Δήμοι Δήμος Θέρμης: Ανάπτυξη συνεργασιών με Δήμους της Σουηδίας

Δήμος Θέρμης: Ανάπτυξη συνεργασιών με Δήμους της Σουηδίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ενίσχυση του θεσμού της εκπαίδευσης ενηλίκων και ευρύτερα της Δια Βίου Μάθησης, βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης  δημάρχου Θέρμης Θ. Παπαδόπουλου, με ακαδημαϊκούς από τη Σουηδία και εκπροσώπους της Επιτροπής  Δια Βίου Μάθησης του Δήμου.

Στη συνάντηση, διερευνήθηκαν επίσης, τρόποι ανάπτυξης συνεργασιών με Δήμους της Σουηδίας και άλλων Δήμων της Ε.Ε., που θα έχουν σαν στόχο τη μεταφορά και την εφαρμογή καλών πρακτικών με καινοτόμο χαρακτήρα στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου.

Οι ακαδημαϊκοί Γουγουλάκης Πέτρος, LarsNaeslund,  KennethAbrahamssonκαι RobertHoghielm από τη Σουηδία και η αντιπροσωπεία του Δήμου Θέρμης αποτελούμενη από τους : Θανάση Σαρακίνο, Ελένη Μαλούπα, Δημήτρη Γουδίρα και Ανδρέα Οικονόμου, με Επικεφαλής το Δήμαρχο Θ.  Παπαδόπουλο, συμφωνήσαν στην πρώτη φάση της συνεργασίας τους να δημιουργηθεί ένα δίκτυο Δήμων αλλά και άλλων φορέων με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο πεδίο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.