Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: 24 προσλήψεις στα Κ.Δ.Α.Π του Δήμου Ρεθύμνης

Εποχικοί: 24 προσλήψεις στα Κ.Δ.Α.Π του Δήμου Ρεθύμνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στο Δήμο Ρεθύμνης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 26/5/2022 έως και 4/6/2022