Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: 34 προσλήψεις εκπαιδευτών

0
34

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού- εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου, του Παραρτήµατος αυτού και των Κέντρων Πολιτισµού του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2020-2021, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριάντα τεσσάρων  ατόµων καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ µηνών και εννέα µηνών για τις αναγνωρισµένες σχολές.

Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά και µόνο µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email της ΚΕΠΑΠ [email protected]. Η ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αποκλειστικά µε την µορφή PDF αρχείου, και δεν γίνονται δεκτά συµπληρωµατικά email. Στις περιπτώσεις που τα αρχεία λόγω όγκου δεν µπορούν να σταλούν µε email θα πρέπει να σταλούν αποκλειστικά µε wetransfer.

Δείτε την προκήρυξη εδώ: προκηρυξη