Αρχική Δήμοι Δήμος Πλατανιά: Δημοπράτηση τριών νέων έργων οδοποιίας προϋπολογισμού 1.090.000

Δήμος Πλατανιά: Δημοπράτηση τριών νέων έργων οδοποιίας προϋπολογισμού 1.090.000

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πλατανιά  ενημερώνει ότι δημοπρατήθηκαν 3 νέα έργα οδοποιίας .Η χρηματοδότηση των έργων, συνολικού προϋπολογισμού 1.090.000,00€, πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και του Τ.Π.Δ. Το δάνειο αποπληρώνεται, στο σύνολο του, από πόρους του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών για το ποσό των 868.000,00€ και από Ιδίους Πόρους του Δήμου για το ποσό των 222.000,00€

Τα Έργα με την 44092/10-06-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και με την 819/18-06-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μεταφέρθηκαν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα έργα αφορούν  την βελτίωση -3-υφιστάμενων οδών:

1.«Βελτίωση αγροτικής οδού Νοχιά – Μαραθοκεφάλα», η οποία βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού της Μαραθοκεφάλας της ΤΚ Σπηλιάς και της ΤΚ Νοχιών της ΔΕ Κολυμβαρίου.

2.«Βελτίωση οδού Ντερέ-Σκονίζο» , η οποία βρίσκεται εκτός των ορίων οικισμού Ντερέ της ομώνυμης τοπικής κοινότητας , της ΔΕ Πλατανιά και του οικισμού Σκονίζο της ΤΚ Βατολάκκου, της ΔΕ Μουσούρων.

3.«Βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Τραχηνός, εκτός οικισμού Βαβουλέδο της ΤΚ Παλαιών Ρουμάτων» ο οποίος βρίσκεται στην ΔΕ Βουκολιών

Τα παραπάνω έργα  περιλαμβάνουν τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, την κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων) και την οδοστρωσία με ασφαλτοτάπητα και σκυρόδεμα και είναι ενταγμένα στο τακτικό Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.