Αρχική Εποχικοί Διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 535 Γραμματείς

Διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 535 Γραμματείς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «γραμματείς» (ομάδα καθηκόντων AST-SC).

Η παρούσα προκήρυξη γενικού διαγωνισμού αφορά δύο βαθμούς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν βαθμό.

SC1: 328
SC2: 207

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναζητούν πολύγλωσσους και πολυδύναμους γραμματείς για την εκτέλεση διαφόρων γραμματειακών καθηκόντων στο πλαίσιο των υπηρεσιών τους.

Γενικά, οι γραμματείς παρέχουν υποστήριξη σε ένα ή περισσότερα άτομα, υπηρεσίες ή μονάδες εντός του θεσμικού οργάνου, συχνά με τη χρήση εργαλείων της τεχνολογίας πληροφορικής (ΤΠ), όπως επεξεργασία κειμένου, ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες, λογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων. Συνεπώς απαιτείται γνώση σε βάθος των εν λόγω εργαλείων ΤΠ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ