ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην φάση της τελικής έγκρισης από τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκεται πακέτο προσλήψεων 1354 εποχικών υπαλλήλων στην ΔΕΗ οι οποίοι θα απασχοληθούν σε διάφορα κέντρα παραγωγής της επιχείρησης. 

Από το σύνολο των 1.354 συμβάσεων, οι 1143 είναι διαρκείας έως 8 μηνών και αφορούν πλήθος ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Μέσω αυτών των προσλήψεων αναμένεται να ενισχυθούν τα ορυχεία, η παραγωγή και η εμπορία της ΔΕΗ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με προσωπικό εξειδικευμένο αλλά και τεχνικούς, φύλακες και εργάτες.

Για την επιλογή του προσωπικού θα τηρηθούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο νόμο 2190/94. Τέτοια κριτήρια αποτελούν μεταξύ άλλων ο χρόνος ανεργίας, η εμπειρία-προϋπηρεσία, οι κοινωνικές ιδιότητες, το πλήθος των ανήλικων τέκνων και ο βαθμός του τίτλου σπουδών που θα προσκομισθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικότητες που θα ζητούνται κατανέμονται ως εξής:

 • 34 ΠΕ Μηχανικών
 • 4 ΠΕ Θετικών επιστημών
 • 8 ΤΕ Μηχανικών
 • 6 ΠΕ Προγραμματιστών
 • 11 ΤΕ Προγραμματιστών
 • 687 ΔΕ Τεχνικών
 • 106 Μηχανοδηγοί, Χειριστές, Οδηγοί
 • 103 ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείων
 • 1 ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείων
 • 67 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείων
 • 4 ΤΕ Νοσηλευτών
 • 11 Προσωπικό Κυλικείων-Τραπεζοκόμοι
 • 65 Φύλακες
 • 7 Μάγειροι
 • 1 Καθαριστές/τριες
 • 28 Εργάτες

Το «πακέτο» των 1.354 προσλήψεων εποχικών συμπληρώνεται με 211 ανειδίκευτους εργάτες οι οποίοι πρόκειται να προσληφθούν προκειμένου να εργασθούν για έως 60 ημερομίσθια σε διάφορες περιοχές και κέντρα της ΔΕΗ. Οι παραπάνω προσλήψεις έχουν ζητηθεί εδώ και αρκετό καιρό από τη διοίκηση της επιχείρησης