Αρχική Εποχικοί ΔΕΗ: Ανακοινώθηκαν 74 προσλήψεις σε 4 φορείς

ΔΕΗ: Ανακοινώθηκαν 74 προσλήψεις σε 4 φορείς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνολικά 74 προσλήψεις σε 3 Ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ και στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Κέρκυρας ανακοινώθηκαν, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Συγκεκριμένα:

ΔΕΠΑΝ / Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών: 8 μήνες, 3 άτομα
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων: 8, 5
 • ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής: 8, 1
 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοσυγκολλητής: 8, 1
 • ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμων): 8, 1
 • ΥΕ Εργάτες/τριες: 8, 5

Αιτήσεις έως και 30/11/2020.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

ΔΕΠΑΝ/Κλάδος ΑΗΣ Ρόδου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εφτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ&Α/Σ: 8 μήνες (ημερήσιοι), 3 άτομα
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΑΗΣ, ΥΗΣ&Α/Σ: 8 μήνες (βάρδια), 1 άτομο
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ: 8 μήνες (ημερήσιοι), 4 άτομα
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ: 8 μήνες (βάρδια), 1 άτομο
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών: 8 μήνες (ημερήσιοι), 4 άτομα
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών: 8 μήνες (βάρδια), 2 άτομα
 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ Τεχνικός Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστής στο σύστημα Κατεργασίας Ύδατος): 8 μήνες (βάρδια), 1 άτομο
 • ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών – Γραμματέων):  8 μήνες, 1 άτομο
 • ΥΕ Εργάτες/τριες: 8 μήνες, 8 άτομα

Αιτήσεις έως 30/11/2020.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

ΔΕΠΑΝ/Κλάδος ΑΗΣ Ρόδου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οχτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

 • ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΠΕ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός:  8 μήνες, 1 άτομο
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ: 8 μήνες (ημερήσιοι), 5 άτομα
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΜΕΚ: 8 μήνες (βάρδια), 1 άτομο
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών: 8 μήνες (ημερήσιοι), 3 άτομα
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών: 8 μήνες (βάρδια), 3 άτομα
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων & Εξοπλισμού): 8 μήνες, 2 άτομα
 • ΔΕ Τεχνικός Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστής στο σύστημα Κατεργασίας Ύδατος): 8 μήνες (βάρδια), 2 άτομα
 • ΔΕ Τεχνικοί Επιμελητές: 8 μήνες, 2 άτομα
 • ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών – Γραμματέων): 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΥΕ Προσωπικό Κυλικείου / Τραπεζοκόμος: 8 μήνες, 1 άτομο
 • ΥΕ Εργάτες/τριες: 8 μήνες, 6 άτομα

Αιτήσεις έως 30/11/2020.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Κέρκυρας, ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/11/2020-30/11/2020

Επικοινωνία:
26610 21357 εσωτ.105
Δείτε την προκήρυξη εδώ