Αρχική Συνεντεύξεις-Γνώμες Χ. Γλύκου: Eξωδικαστικού μηχανισμού το… ανάγνωσμα

Χ. Γλύκου: Eξωδικαστικού μηχανισμού το… ανάγνωσμα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με τον Σεπτέμβριο να έχει φτάσει σχεδόν στα μισά και τη νέα πλατφόρμα ρύθμισης οφειλών να μετρά περίπου 3.5 μήνες ζωής, πολλοί οφειλέτες εναποθέτουν πλέον εκεί τις ελπίδες τους (απουσίας νομοθετικού πλαισίου προστασίας στην μετά νόμου κατσέλη εποχή) για βιώσιμη (και ταυτόχρονη) ρύθμιση των υποχρεώσεων τους σε τραπεζικά ιδρύματα και δημόσιο με δυνατότητα μέχρι και 420, 240 δόσεις αντίστοιχα.

Ήδη (μέχρι και την ώρα που γράφεται το παρόν) περίπου 150.000 αιτήσεις έχουν ανοιχθεί και μεταβεί είτε στο στάδιο άντλησης στοιχείων (φορολογικών και τραπεζικών), είτε στο στάδιο συμπλήρωσης αυτών.

Ο δανειολήπτης μπορεί να ανοίξει τη σχετική αίτηση εισάγοντας τους κωδικούς taxisnet, να συναινέσει σε άρση του τραπεζικού και φορολογικού του απορρήτου και εν συνεχεία να συμπληρώσει το αμκα του, τα στοιχεία επικοινωνίας και να ορίσει σύμβουλο αν και εφόσον το επιθυμεί.

Η ίδια διαδικασία (συμπλήρωση κωδικών taxisnet, συναίνεση για άρση απορρήτου κλπ) ακολουθείται και από το/τη σύζυγος καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη (αν υπάρχουν).

Έπειτα – και αφού παρέλθει το διάστημα αυτόματης άντλησης των στοιχείων του (οφειλές, περιουσιακή κατάσταση, τραπεζικές καταθέσεις κλπ) –  θα πρέπει να προβεί σε έλεγχο των όσων αντλήθηκαν (να ζητήσει τη διόρθωση αυτών αν και εφόσον χρειάζεται), να συμπληρώσει τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητάει η πλατφόρμα, να μοναδικοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να προχωρήσει σε οριστικοποίηση της αιτήσεως του, λαμβάνοντας τη δίμηνη προστασία από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις (με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στα οικεία άρθρα).

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς το δανειολήπτη, όπως ορίζει το σχετικό άρθρο του νόμου. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών (ήτοι του 60% επί του συνόλου των απαιτήσεων) υπογράφεται μεταξύ των ανωτέρω η σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι είναι προαιρετική η συμμετοχή των  πιστωτικών ιδρυμάτων στη διαδικασία, ακόμα και αν ο οφειλέτης είναι επιλέξιμος (πληρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή οφειλή άνω των 10.000 Ε και περισσότερους από έναν πιστωτές).

Αντίστοιχο μοντέλο (με προαιρετική συμμετοχή των τραπεζικών ιδρυμάτων) είχε εφαρμοστεί και στον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό που αφορούσε ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα δυστυχώς την ένταξη ελάχιστων όσο ήταν σε ισχύ.

Εν κατακλείδι, είναι ακόμα πολύ νωρίς δυστυχώς για να εξάγουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα αναφορικά με το πόσοι οφειλέτες θα ενταχθούν, πως θα συμπεριφερθούν οι πιστωτές, πόσο βιώσιμες θα είναι οι αυτοματοποιημένες προτεινόμενες ρυθμίσεις .

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να επιλυθούν όλα τα τεχνικά ζητήματα που έχουν προκύψει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να μπορέσουν να οριστικοποιηθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις και να μεταβούν αυτές στο επόμενο στάδιο.

Μένει να δούμε στην πράξη λοιπόν κατά πόσο η νέα πλατφόρμα θα αποτελέσει εφαλτήριο για ρυθμίσεις προσαρμοσμένες στα οικονομικά δεδομένα των οφειλετών, ρεαλιστικές και σύμφωνα με τις δυνατότητες τους και πόσοι τελικά δανειολήπτες θα μπορέσουν να προστατευτούν και επιτέλους να ανασάνουν, μακριά από τη μέγγενη πλειστηριασμού της περιουσίας τους.