Δευτέρα, Ιούνιος 1, 2020

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα επτά (87) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία, για τα Μουσεία και τον...
Ο Δήμος Ιωαννιτών ύστερα από την υπ’ αριθ. 115/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και την αριθ. 42474/19-3-2018 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα δύο...
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 41 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά μηνών, ως εξής: 40 ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/03/2018 - 10/04/2018 Αναλυτικότερα...
Ο Δήμος Δελφών ανακοινώνει την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής: 3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 6 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας - Συνοδών Απορριμματοφόρων Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: 22650 79144
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά...
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς (επόπτης ή υδρονοµέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2018, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 23-03-2018 έως 02-04-2018 στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής...
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα (110) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα...
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα του νομού Αττικής, και...
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»,...
Στη πρόσληψη 1.000 εποχικών θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.  Ειδικότερα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό, με οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ