Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Βγήκαν οι πίνακες αποκλειόμενων για τις προσλήψεις στην Π. Βορείου Αιγαίου

ΑΣΕΠ: Βγήκαν οι πίνακες αποκλειόμενων για τις προσλήψεις στην Π. Βορείου Αιγαίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση έξι (6) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, καταρτίσθηκαν, από το 3ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (3ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων που προέκυψαν μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων για τις Γενικές Διευθύθυνσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

 

Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων ΠΕΡ.ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ