Αρχική Μόνιμοι ΑΣΕΠ – 6K/2021: 115 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείου Οικονομικών

ΑΣΕΠ – 6K/2021: 115 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείου Οικονομικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαπέντε (115) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται: 

  • ΠΕ Γεωτεχνικών
  • ΠΕ Δημοσιονομικών
  • ΠΕ Μηχανικών

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Πίνακας Θέσεων