Αρχική ΑΣΕΠ AΣΕΠ: 24 Προσλήψεις σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

AΣΕΠ: 24 Προσλήψεις σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή του Αλιβερίου, ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών..

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/07/2021-26/07/2021