Αρχική Ελλάδα Άρση lockdown: Παραμένει το πρόστιμο των 300€ για παραβίαση στις μετακινήσεις

Άρση lockdown: Παραμένει το πρόστιμο των 300€ για παραβίαση στις μετακινήσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρά το γεγονός ότι καταργήθηκε η αποστολή SMS στα 13033 και 13032 αλλά και ότι οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις πραγματοποιούνται και πάλι ελεύθερα, βρίσκεται ακόμη σε ισχύ το πρόστιμο των 300 ευρώ.

Η απαγόρευση μετακινήσεων ισχύει από τις 00:30 έως τις 05:30. Στα ΙΧ οχήματα θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας ενώ ισχύει και το πρόστιμο για μη χρήση μάσκας.

Για τη μετακίνηση με επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) οχήματα, επιτρέπονται μέχρι δύο επιβάτες εκτός του οδηγού. Όλοι οι επιβαίνοντες θα πρέπει να φοράνε μάσκα αλλιώς θα επιβάλλεται πρόστιμο 300€ σε κάθε επιβάτη.

Η υπέρβαση του συγκεκριμένου ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που στο όχημα επιβαίνουν:

  • α) ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή
  • β) άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

Για τα διπλοκάμπινα οχήματα και τύπου VAN επιτρέπονται μέχρι τρία άτομα πλην του οδηγού και όλοι θα πρέπει να φοράνε μάσκα.

Σχετικά με τους βαθμούς συγγένειας ο νόμος ορίζει τα εξής:

  • Α’ βαθμού: γονείς, παιδιά, ο σύζυγος, η σύζυγος, πεθερός, πεθερά
  • Β’ βαθμού: παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια,  γαμπρός, νύφη, κουνιάδος, κουνιάδα (γυναικάδελφοι), αδέρφια
  • Γ’ βαθμού: προ-παππούδες, προ-γιαγιάδες, δισέγγονα, ανίψια, θείοι, θείες.