Δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την καταβολή ενιαίου τέλους για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 καθώς και αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημίες κατά την περσινή χρονιά στους δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.

Ειδικότερα καταβάλλεται το συνολικό ποσό των 2.607.106,35 ευρώ στους δήμους για την  αποπληρωμή των οφειλόμενων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης περιουσίας, όπως υπολογίζεται βάσει του αριθμού των διαμενόντων στις εν λόγω μονάδες κατά την τελευταία ημέρα των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2020.

Επίσης καταβάλλεται το ποσό  3.357.106,35 ευρώ  για την κάλυψη αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στους δήμους ή την περιουσία τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας.