Αρχική Δήμοι Απαλλοτριώσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο

Απαλλοτριώσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Απαλλοτριώσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων σε όλη την Ελλάδα χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018».

Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018» προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για τη δέσμευση πίστωσης προκειμένου να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.

Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι οι δήμοι όλης της χώρας, οι οποίοι  μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τρία (3) αιτήματα.

Οι δήμοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη δέσμευση πίστωσης προκειμένου να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων εφόσον οι χώροι καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως αμιγώς κοινόχρηστοι χώροι και  χώροι πρασίνου όπως πλατείες, άλση, πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης και προτείνονται ως τέτοιοι.

Το συνολικό ποσό, το οποίο μπορεί να δεσμευτεί για κάθε Δδμο ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ για το σύνολο των αιτημάτων αυτών.

Τα αιτήματα υποβάλλονται  μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου  συμπληρώνοντας  το Ειδικό Έντυπο Συμμετοχής που έχει αναρτηθεί με τη παρούσα ανακοίνωση υποβολής προτάσεων καθώς και τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και στον Οδηγό Διαχείρισης του Προγράμματος.

Η πρόσκληση υποβολής αιτημάτων θα παραμένει ανοιχτή έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.