Αρχική Μόνιμοι Αιτήσεις για προσλήψεις στην αστυνομία μέσω προκήρυξης

Αιτήσεις για προσλήψεις στην αστυνομία μέσω προκήρυξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα προκήρυξη της ελληνικής αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Μέσω του νέου διαγωνισμού ΣΟΧ(Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου), θα προσληφθούν 25 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ενώ, το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους έως και την 1η Μαρτίου 2021.

-ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων 11

-ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων 3
-ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων 2
-ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών 4
-ΔΕ Οικοδόμων 1

-ΔΕ Τεχνικοί λοιπών ειδικοτήτων 4