Αρχική Εργασιακά Adecco: Ένας στους τρεις Έλληνες αναζητά εργασία στο εξωτερικό

Adecco: Ένας στους τρεις Έλληνες αναζητά εργασία στο εξωτερικό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένας στους τρεις Έλληνες αναζητά εργασία στο εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας την τάση του brain drain που εντάθηκε στη χώρα μας στα χρόνια της κρίσης.
Η ανοδική τάση που παρουσιάζει η εργασιακή μετανάστευση φαίνεται να συνεχίζεται σταθερά, καθώς το σχετικό ποσοστό ανήλθε σε 11% των 2015, έφτασε το 28% το 2016 και άγγιξε φέτος, το 2017, το 33%.

Σύμφωνα με έρευνα της Adecco Ελλάδας με τίτλο «Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017», εκτός της ανοδικής αυτής τάσης, εντοπίζονται και διαφορές ως προς τα αίτια της αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, το 2017 και το 2016 οι «ευκαιρίες εξέλιξης» φάνηκε να αποτελούν τον κύριο λόγο που ωθεί τους εργαζόμενους σε αναζήτηση εργασίας εκτός Ελλάδας, ενώ οι «καλύτερες αποδοχές» λειτούργησαν ως το βασικό κίνητρο το 2015. Ως σημαντικοί λόγοι παραμένουν οι περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας, καθώς και το γεγονός ότι στο εξωτερικό επικρατούν καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε με τη χρήση online ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 903 ατόμων, διαπίστωσε πως 1 στους 4 ερωτώμενους (28%) δήλωσε ότι ήταν εκτός αγοράς εργασίας. Παράλληλα πάνω από τους μισούς (το 58%) ανέφερε ότι έχει βρεθεί έστω και μία φορά εκτός αγοράς εργασίας, ποσοστό το οποίο εμφανίζει άνοδο (το αντίστοιχο ποσοστό για το 2016 και 2015 ανήλθε στο 54%).
Όσο για την ανεύρεση νέας θέσης εργασίας για τους ανέργους, γίνεται όλο και δυσκολότερη, καθώς το 2017, ο χρόνος που αναφέρεται πως μεσολάβησε μέχρι την εύρεση νέας δουλειάς για εκείνους που βρέθηκαν εκτός αγοράς είναι αυξημένος σε σχέση με το 2016.