Αρχική Υπουργεία Αχτσιόγλου: Η ανεργία για πρώτη φορά εδώ και επτά χρόνια κάτω του...

Αχτσιόγλου: Η ανεργία για πρώτη φορά εδώ και επτά χρόνια κάτω του 20%

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ÓõæÞôçóç ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò, ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò "ÁóöáëéóôéêÝò êáé óõíôáîéïäïôéêÝò ñõèìßóåéò - Áíôéìåôþðéóç ôçò áäÞëùôçò åñãáóßáò - Åíßó÷õóç ôçò ðñïóôáóßáò ôùí åñãáæïìÝíùí - Åðéôñïðåßá áóõíüäåõôùí áíçëßêùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò", ôçí Ôñßôç 10 Éïõëßïõ 2018, óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

«Η μείωση της ανεργίας τον Μάιο του 2018 στο 19,5% αποτελεί αναμφίβολα ενθαρρυντική και αισιόδοξη εξέλιξη» τονίζει η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, με αφορμή την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την ανεργία. 

Μιλώντας στο στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η υπουργός Εργασίας επισημαίνει ότι το ποσοστό της ανεργίας για πρώτη φορά, μετά τον Σεπτέμβριο του 2011, υποχώρησε κάτω από το 20%, ενώ, ειδικά την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η ανεργία έχει μειωθεί κατά περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες.

«Η προσπάθειά μας για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας με θεσμικές παρεμβάσεις και ελεγκτική δράση, καθώς και τα στοχευμένα προγράμματα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αποδίδουν καρπούς» υποστηρίζει η κ. Αχτσιόγλου.

Σπεύδει ωστόσο να προσθέσει ότι με πλήρη συναίσθηση ότι το μέγεθος της ανεργίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την ελληνική κοινωνία, με στοχευμένες πολιτικές και αξιοποιώντας κάθε παραγωγική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας, «συνεχίζουμε την προσπάθεια για την καταπολέμησή της».

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αύξηση του κατώτατου μισθού και η επιβολή της νομιμότητας στους χώρους δουλειάς, μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά τη θέση του κόσμου της εργασίας.

«Πάνω σε αυτούς τους άξονες συνεχίζουμε το έργο μας στο υπουργείο Εργασίας» τονίζει η κυρία Αχτσιόγλου.

«Η ανεργία είναι παιδί μίας πολιτικής που αντιλαμβάνεται τον κόσμο της εργασίας ως τροχοπέδη»

Την ικανοποίηση του για την πτώση της ανεργίας κάτω από το 20% εκφράζει και ο υφυπουργός Εργασίας, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Για πρώτη φορά, μετά από επτά χρόνια, η ανεργία για τον Μάιο του 2018 καταγράφεται κάτω από 20% και, συγκεκριμένα, στο 19,5%» επισημαίνει ο υφυπουργός Εργασίας Νάσος Ηλιόπουλος, σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook, με αφορμή την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία της ανεργίας.

Παράλληλα, ο κ. Ηλιόπουλος γράφει: «Να μην ξεχάσουμε πως η ανεργία δεν έπεσε από τον ουρανό, δεν είναι απλά ένα απότοκο της κρίσης. Είναι παιδί μίας πολιτικής που αντιλαμβάνεται τον κόσμο της εργασίας και τα δικαιώματά του ως τροχοπέδη μίας οικονομίας των λίγων. Και αυτή είναι και η βασική μας διαφορά».

ΣΥΡΙΖΑ: Η χώρα έχει αλλάξει σελίδα

Για την πιο ισχυρή ένδειξη ότι η χώρα έχει αλλάξει σελίδα οριστικά και αμετάκλητα μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του σχολιάζοντας την πτώση της ανεργίας κάτω από το 20%, για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια.

«Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό της ανεργίας για τον μήνα Μάιο προσδιορίστηκε στο 19,5%. Η εξέλιξη αυτή επικυρώνει τη σκληρή και μεθοδική δουλειά που έχει γίνει από την κυβέρνηση για την καταπολέμηση της ανεργίας, την οποία παρέλαβε στο 26%, όταν ανέλαβε τα καθήκοντα της τον Ιανουάριο του 2015. Υπενθυμίζεται δε πως το 2013 η ανεργία είχε υπερβεί το 27%» σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται:

«Η εξέλιξη αυτή, βεβαίως, δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Το επόμενο διάστημα οι προσπάθειες για την αύξηση της απασχόλησης και για τη δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων πλήρους απασχόλησης θα ενταθούν.»

» Επιπλέον, η επαναφορά του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων, από τον προσεχή Σεπτέμβριο, αλλά και η αύξηση του κατώτατου μισθού, θα συνδράμουν αποφασιστικά στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων».