Αρχική Εποχικοί 28 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

28 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με συμβάσεις δώδεκα μηνών θα προσληφθούν 28 νέοι εργαζόμενοι στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.

Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν εντός του Νοσοκομείου, ενώ οι θέσεις θα καλυφθούν από ΠΕ ειδικότητας ψυχιάτρων, ΠΕ νοσηλευτών, ΠΕ κοινωνιολόγων, ΤΕ νοσηλευτών,ΤΕ διοικητικού-λογιστικού, ΤΕ κοινωνικών λειτουργών, ΔΕ αδελφών νοσοκόμων και ΔΕ φύλακες-προσωπικό ασφαλείας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 11 Δεκεμβρίου, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο: 213 2054252

Δείτε την προκήρυξη εδώ