Αρχική Εποχικοί 7 θέσεις έκτακτου προσωπικού στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

7 θέσεις έκτακτου προσωπικού στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) είναι ένα από τα οκτώ Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας – (ΙΤΕ). Το ΙΜΒΒ έχει έδρα το Ηράκλειο (Κρήτη), με το Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας στα Ιωάννινα (Ήπειρος). Διαρκής επιδίωξη του ΙΜΒΒ είναι η έρευνα αιχμής στις Επιστήμες της Ζωής και τη Βιοϊατρική.

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας προκηρύσσει την πλήρωση 7 θέσεων έκτακτου προσωπικού:

  • Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικού ερευνητή/τριας στο έργο με τίτλο: «Elucidating the intrinsic regenerative capacity of axons through a comparative study»
  • Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού στα πλαίσια του έργου «Διοικητική, Οικονομική και Τεχνική υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων
  • Δύο (2) θέσεις Μεταδιδακτορικού Ερευνητή ή Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα με μεταπτυχιακό τίτλο – Εργαστήριο Η. Γκιζελή
  • Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού – Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα – στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού»
  • Δύο (2) θέσεις Mεταδιδακτορικών Eρευνητών στο πλαίσιο του έργου «New Methods for Spatiotemporal Resolution of Proteolysis» (Ακρωνύμιο: NESTOR)»

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε θέση θα βρείτε εδώ.