Αρχική Συμβασιούχοι Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοίνωσε 10 νέες θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοίνωσε 10 νέες θέσεις εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοίνωσε 10 νέες θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Οι θέσεις αφορούν:

  • ΥΕ Φυλάκων Εργατών – Κοιμητηρίου (4)
  • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας – Εργάτες κοιμητηρίο (6)

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ([email protected]) ή στη (
[email protected] ), όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δείτε την προκήρυξη εδώ: Δήμος Γλυφάδας