Αρχική Συμβασιούχοι Συμβάσεις σε ΕΚΕΤΑ και ΙΔΕΠ αυτή την περίοδο

Συμβάσεις σε ΕΚΕΤΑ και ΙΔΕΠ αυτή την περίοδο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συμβάσεις για μηχανικούς προσφέρει αυτην την περίοδο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, το ΕΚΕΤΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας. Μάλιστα, βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στις 30 Μαρτίου 2012, το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών συνενώθηκε με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων και δημιούργησαν το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).

Στο τέλος του κειμένου υπάρχει σύνδεσμος για να αποστείλετε τις αιτήσεις.

Επιστήμες Μηχανικών (16 θέσεις)
1
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «OPTATHOMER: Βελτιστοποίηση Ηλεκτροδιάλυσης Θαλασσινού Νερού για Παρασκευή Διαλύματος Ρινικής Έκπλυσης “Αthomer”»
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
Θεσσαλονίκη
Deadline : 0-11-2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «smart childhood Obesity CARing solution using IoT potential»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Θεσσαλονίκη.
Deadline : 23-11-2020
3
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Thermochemical HYDROgen production in a SOLar structured reactor:facing the challenges and beyond»
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
Θεσσαλονίκη.
Deadline : 23-11-2020
4
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «MoBile Robotic PlAtforms for ACtive InspeCtion and Harvesting in AgricUltural AreaS»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Θεσσαλονίκη
Deadline : 23-11-2020
5
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «RENewAble Integration and SuStainAbility iN energy CommunitiEs»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Θεσσαλονίκη
Deadline : 23-11-2020
6
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Thermochemical HYDROgen production in a SOLar structured reactor:facing the challenges and beyond»
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
Θεσσαλονίκη
Deadline : 23-11-2020
7
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «eTryOn: Virtual try-ons of garments enabling novel human fashion interactions»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Θεσσαλονίκη
Deadline : 23-11-2020
8
1 άτομο στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ευφυές Σύστημα Πολλαπλών Μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών για την Επιτήρηση Κρίσιμων Εγκαταστάσεων Ενέργειας»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Θεσσαλονίκη
Deadline : 18-11-2020
9
1 άτομο στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ευφυές Σύστημα Πολλαπλών Μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών για την Επιτήρηση Κρίσιμων Εγκαταστάσεων Ενέργειας»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Θεσσαλονίκη
Deadline : 18-11-2020
10
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Development of a bifunctional hierarchically structured zeolite based nano-catalyst using 3Dtechnology for direct conversion of methane into aromatic hydrocarbons via methane dehydroaromatization»
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων
Θεσσαλονίκη.
Deadline : 23-11-2020
11
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Safe and Prelithiated hIgh energy DEnsity batteries based on sulphur Rocksalt and silicon chemistries»
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
Θεσσαλονίκη.
Deadline : 23-11-2020
12
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Thermochemical HYDROgen production in a SOLar structured reactor:facing the challenges and beyond»
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
Θεσσαλονίκη.
Deadline : 23-11-2020
13
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Development of a bifunctional hierarchically structured zeolite based nano-catalyst using 3Dtechnology for direct conversion of methane into aromatic hydrocarbons via methane dehydroaromatization»
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
Θεσσαλονίκη.
Deadline : 23-11-2020
14
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Next-generation Dynamic Digital EPCs for Enhanced Quality and User Awareness»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Θεσσαλονίκη.
Deadline : 19-11-2020
15
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Next-generation Dynamic Digital EPCs for Enhanced Quality and User Awareness»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Θεσσαλονίκη.
Deadline : 19-11-2020
16
1 άτομο στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ερευνητική Συνέργεια για την Αντιμετώπιση των Μεγάλων Προκλήσεων του Πλέγματος (NEXUS): Ενέργεια-Περιβάλλον-Αγροτική Παραγωγή (Τροφή, Νερό, Υλικά) (NEXUS)»
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
Πτολεμαΐδα Κοζάνης
Deadline : 18-11-2020
Επιστήμες Πληροφορικής (8 θέσεις)
1
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «smart childhood Obesity CARing solution using IoT potential»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Θεσσαλονίκη.
Deadline : 23-11-2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «MoBile Robotic PlAtforms for ACtive InspeCtion and Harvesting in AgricUltural AreaS»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Θεσσαλονίκη
Deadline : 23-11-2020
3
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «RENewAble Integration and SuStainAbility iN energy CommunitiEs»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Θεσσαλονίκη
Deadline : 23-11-2020
4
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «eTryOn: Virtual try-ons of garments enabling novel human fashion interactions»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Θεσσαλονίκη
Deadline : 23-11-2020
5
1 άτομο στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ευφυές Σύστημα Πολλαπλών Μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών για την Επιτήρηση Κρίσιμων Εγκαταστάσεων Ενέργειας»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Θεσσαλονίκη
Deadline : 18-11-2020
6
1 άτομο στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ευφυές Σύστημα Πολλαπλών Μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών για την Επιτήρηση Κρίσιμων Εγκαταστάσεων Ενέργειας»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Θεσσαλονίκη
Deadline : 18-11-2020
7
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Next-generation Dynamic Digital EPCs for Enhanced Quality and User Awareness»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Θεσσαλονίκη.
Deadline : 19-11-2020
8
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Next-generation Dynamic Digital EPCs for Enhanced Quality and User Awareness»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Θεσσαλονίκη.
Deadline : 19-11-2020
Θετικές Επιστήμες (5 θέσεις)
1
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «OPTATHOMER: Βελτιστοποίηση Ηλεκτροδιάλυσης Θαλασσινού Νερού για Παρασκευή Διαλύματος Ρινικής Έκπλυσης “Αthomer”»
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
Θεσσαλονίκη
Deadline : 0-11-2020
2
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «OPEN INNOVATION TEST BED FOR ELECTROCHEMICAL ENERGY STORAGE MATERIALS»
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
Θεσσαλονίκη
Deadline : 23-11-2020
3
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SAFE AND PRELITHIATED HIGH ENERGY DENSITY BATTERIES BASED ON SULPHUR ROCKSALT AND SILICON CHEMISTRIES»
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
Θεσσαλονίκη
Deadline : 23-11-2020
4
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «eTryOn: Virtual try-ons of garments enabling novel human fashion interactions»
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Θεσσαλονίκη
Deadline : 23-11-2020
5
1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «5th Generation connected and automated mobility cross-border EU trials – 5G-ROUTES»
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών
Θεσσαλονίκη
Deadline : 20-11-2020

 

Κάντε τις αιτήσεις σας εδώ.