Στο “τραπέζι” πρόταση για νέο συμπληρωματικό προϋπολογισμό μέσα στο Νοέμβριο

0
38

Στο τέλος του Νοεμβρίου θα δείξει εάν η κυβέρνηση θα καταθέσει για ψήφιση στη Βουλή νέο συμπληρωματικό Προϋπολογισμό για το 2020.

Υπενθυμίζεται πως το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση είχε αυξήσει μέσω συμπληρωματικού Προϋπολογισμού τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού κατά 6 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 4 δισ. ευρώ αφορούσαν σε δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, 600 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πιστώσεις για εξοπλιστικές δαπάνες και για δαπάνες σχετικές με το προσφυγικό και 1,4 δισ. ευρώ σε πιστώσεις σχετικές με την πληρωμή των αναδρομικών στους συνταξιούχους.

Στην ίδια βάση, ο αρχικός Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων για το 2020 ανερχόταν σε 6 δισ. ευρώ για συγχρηματοδοτούμενα έργα και 750 εκατ. ευρώ για έργα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους.

Τον Μάιο του 2020 ψηφίστηκε συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τον οποίο τα παραπάνω όρια δαπάνης αυξήθηκαν σε 7 δισ. ευρώ για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και 1 δισ. ευρώ για το εθνικό σκέλος.

Τελικά για το 2020, προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας και συγχρόνως να χρηματοδοτήσει απρόσκοπτα τα έργα του ΕΣΠΑ, θα διαθέσει στο ΠΔΕ πάνω από 7,5 δισ. ευρώ για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και 2 δισ. ευρώ για έργα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους, διαμορφώνοντας το συνολικό εκτιμώμενο όριο δαπάνης του ΠΔΕ πάνω από 9,5 δισ. ευρώ.

Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη είναι σε ποιο βαθμό τα νέα τοπικά lockdown και η αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων επιχειρήσεων θα απαιτήσουν την κατάθεση νέου συμπληρωματικού Προϋπολογισμού, ειδικά από τη στιγμή που το κόστος των μέτρων στήριξης έως τοι τέλος του έτους φαίνεται πως θα ξεπεράσει τα 2,3 δισ. ευρώ που έχει υπολογιστεί από το υπουργείο Οικονομικών.