22 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Φιλοθέης – Ψυχικού

0
39

Το Δημοτικό Ωδείο Φιλοθέης – Ψυχικού, ανακοίνωσε είκοσι δύο (22) προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με αντικείμενο τη «διδασκαλία μουσικής».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για 22 καθηγητές μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ: 69ΦΦΟΚ79-Η5Σ