Αρχική Εποχικοί 53 άτομα στο Δήμο Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσων)

53 άτομα στο Δήμο Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσων)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη πενήντα τριών (53) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:   

1 ΤΕ Δασοπόνων
15 ΔΕ Οδηγών (Γ΄Κατηγορίας)
3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
34 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:

22413 61246, 22413 61244, 22413 61251