Αρχική Εποχικοί 52 προσλήψεις σχολικών καθαριστών στο Δήμο Αθηναίων

52 προσλήψεις σχολικών καθαριστών στο Δήμο Αθηναίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

52 προσλήψεις για την καθαριότητα σχολικών μονάδων ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με Αριθμό Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης: 252376/13-11-2020 και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected] Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος , ήτοι από Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.

Δείτε την προκήρυξη εδώ: Δημος_αθηναιων